Kategorije
Vijesti

Prikupljanje kanadske zlatošipke

Solidago canadensis L. (kanadska zlatošipka) jedna je od vrsta koje istražujemo u projektu.
Sada je u optimalnoj fazi za uzorkovanje pa smo nastavili s terenskim radom. Već smo uhodana ekipa i uz pomoć našeg botaničara Slavka Brane, sve ide brzo i lako. Mi smo dobri
učenici, no mislimo da je tajna u tome što Slavko poznaje svaku biljku u Istri ponaosob 😉

Kategorije
Vijesti

Sad nas u institutskom timu ima četiri! Dobro došla Mirela!

Mirela Uzelac novi je član našeg projektnog tima. Od 1. rujna
zaposlena je kao doktorand na projektu.
Mirela će sudjelovati u svim aktivnostima na projektu, s
fokusom na određivanje biološke aktivnosti ekstrakata i frakcija
četiriju stranih invazivnih biljnih vrsta koje proučavamo u
projektu.
Dobro nam došla Mirela!

Kategorije
Vijesti

Ispričali smo istraživačku priču

Priča započinje u 18. st. kada je pajasen (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) uvezen u Europu kao ukrasno stablo. Par stoljeća kasnije, zapitali smo se: Kako kontrolirati širenje pajasena, jedne od najinvazivnijih biljnih vrsta današnjice? Invazivne vrste postaju predmet našega interesa i misao vodilja naših istraživanja polako se oblikuje: „Kada već ne možemo kontrolirati invazivne vrste, pokušajmo ih upotrijebiti u korisne svrhe!” I baš ovdje započinje naša „projektna” NATURALLY priča.

Pozivamo sve da cijelu priču pročitate na web stranici Hrvatske zaklade za znanost na linku!

Kategorije
Vijesti

Uzorkovanje pajasena

Na redu je uzorkovanje druge od ukupno četiri invazivne biljne vrste koje su predmet istraživanja projekta. Naš savjetnik, botaničar Istarskog botaničkog društva rekao je sljedeće: „Pajasen (Ailanthus altissima) je baš u pravoj fazi životnoga ciklusa za naše potrebe!“ Zaključili smo stoga – nema vremena za gubljenje! Unatoč vrućem ljetnjem danu obišli smo više lokacija u centralnoj, istočnoj i sjevernoj Istri, a slijedi nam i obilazak južne i zapadne Istre. Jer, vjerovali ili ne, najučinkovitiji smo na radnoj temperaturi iznad 30 °C ☺

Kategorije
Vijesti

Instalacija rotavapora

Instalirali smo i drugi dio opreme predviđene projektom. Rotavapor je pušten u rad, izvršena je kontrola kvalitete i obuka korisnika. Posebno nas veseli što više koristiti novu opremu. Zato je ranije instalirani mlin već u punom pogonu!

Kategorije
Vijesti

Započelo je prikupljanje uzoraka na terenu

Uzorkovanje je polazište svih analiza koje slijede. Uzorke treba dobro odabrati, prikupiti i pripremiti. S tim smo ciljem razradili protokole i krenuli na terene. Prikupljamo uzorke lista i cvata bagrema s nekoliko lokacija u Istri, sušimo ih na zraku, zaklonjene od svjetla te pripremamo i skladištimo do planiranih analiza.

Kategorije
Vijesti

Instalacija opreme

Danas je u laboratoriju instaliran prvi dio opreme čija je nabava predviđena budžetom projekta. Instaliran je i testiran mlin za pripremu uzoraka biljnog materijala.  Bliži se vrijeme uzorkovanja te će i mlin uskoro biti u intenzivnoj uporabi!

Kategorije
Vijesti

Novi član našeg projektnog tima

Dr. sc. Ida Linić novi je član našeg projektnog tima, zaposlena kao poslijedoktorand na projektu. Veselimo se pojačanju!

Dr. Linić sudjelovat će u svim aktivnostima na projektu, s fokusom na kemijsko profiliranje ekstrakata i frakcija četiri strane invazivne biljne vrste koje proučavamo u projektu.

Dobro nam došla Ida!

Ida Linić

Poslijedoktorandica, Institut za poljoprivredu i turizam

Hrvatska

Kategorije
Vijesti

Održan uvodni sastanak suradnika

U utorak, 23. veljače 2021. održan je virtualni uvodni sastanak suradnika na projektu „PRirodA kao SAVEZnik: Strane biljne invazivne vrste kao izvor farmaceutika – NATURALLY“.

Sastanku su prisustvovali suradnici s Farmaceutsko-biokemijskog i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Veleučilišta u Rijeci, Centra za istraživanje materijala METRIS, Sveučilišta u Pretoriji (JAR) te Instituta za poljoprivredu i turizam.  

Cilj sastanka je bio međusobno upoznavanje i povezivanje suradnika, predstavljanje projekta te dogovor oko daljnjih koraka i faza realizacije projekta. 

Voditeljica projekta, dr. sc. Danijela Poljuha iz Instituta za poljoprivredu i turizam na početku je kratko prezentirala strukturu projektnog tima u koji je uključeno 9 institucija iz tri države – Hrvatske, Slovenije i Južnoafričke Republike. Nakon toga, svi su se suradnici kratko predstavili te je uslijedila prezentacija projekta. Tijekom sastanka istaknuti su osnovni ciljevi i važni elementi projekta te je dogovoren način komunikacije i organizacije rada.  Sljedeći sastanak suradnika planiran je za rujan 2021. godine.

Sljedeći sastanak suradnika planiran je za rujan 2021. godine.

Kategorije
Vijesti

Zapošljavamo poslijedoktoranda

Raspisali smo natječaj za zapošljavanje poslijedoktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto, za rad na projektu NATURALLY (IP-2020-02-6899). Natječaj je objavljen 17. veljače 2021. godine u Narodnim Novinama 16/21, u Glasu Istre, na službenoj internetskoj stranici Instituta (www.iptpo.hr), na oglasnoj ploči Instituta te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Euraxess Jobs Portal Team.

http://www.iptpo.hr/index.php/dokumenti/natjecaj-za-radna-mjesta

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8312116.htmlhttps://euraxess.ec.europa.eu/jobs/606287