O PROJEKTU

Invazivne vrste predstavljaju globalnu prijetnju bioraznolikosti. Strane vrste mogu postati invazivne i potisnuti domaće, utjecati na procese i funkcioniranje ekosustava, ometati pružanje usluga ekosustava te uzrokovati značajne ekonomske gubitke.

Međutim, i domaće i introducirane vrste imaju značajnu društvenu, gospodarsku, krajobraznu i ekološku vrijednost i pružaju niz usluga ekosustava. Budući da je danas vrlo teško izbjeći unos i širenje stranih vrsta, a time i neprekidne promjene ekosustava, pred nama je izazovan zadatak postizanja i održavanja ravnoteže u tzv. „novim ekosustavima“. Kako to postići? Projekt NATURALLY želi istražiti jednu od mogućnosti.

Budući da se invazivne vrste relativno brzo i lako razmnožavaju, dostupne su u velikim količinama i predstavljaju izvrstan i lako dostupan biomaterijal za daljnja istraživanja. Polazište projekta bazira se na novim spoznajama o bogatstvu i raznovrsnosti specifičnih metabolita otkrivenih u stranim invazivnim biljnim vrstama te mogućnosti njihovog korištenja kao izvora vrijednih bioaktivnih fitokemikalija i snažnih antioksidansa, s mogućnošću primjene u farmaceutskoj industriji.

CILJEVI PROJEKTA

Glavni cilj ovog projekta je istražiti fitofarmaceutski potencijal prirodnih ekstrakata četiri strane invazivne biljne vrste: Ailanthus altissimažljezdasti pajasen, Robinia pseudoacaciaobični bagrem, Helianthus tuberosusčičoka, Solidago canadensiskanadska zlatošipka, u Istri (Hrvatska) kao osnovu za nove moguće usluge ekosustava. Projekt želi otvoriti nove vidike i dovesti do novih spoznaja vezanih za biofarmaceutski potencijal stranih invazivnih biljnih vrsta, što će potencijalno pridonijeti razvoju hrvatskog bioekonomskog sektora, kao i globalnom zdravlju i unaprjeđenju kvalitete života.

CILJEVI

Izvršiti kemijsku karakterizaciju ekstrakata stranih invazivnih biljnih vrsta metodom tekućinske kromatografije – spektrometrije mase (LC-MS)

Odrediti antioksidacijska, antimikrobna, antiproliferativna, citotoksična i genotoksična svojstva ekstrakata stranih invazivnih biljnih vrsta

Izolirati specifične frakcije pojedinačnih ekstrakata i usporediti ih s biološkim svojstvima cijelog ekstrakta stranih invazivnih biljnih vrsta

Procijeniti potencijal SIB vrsta za primjenu u fitofarmaciji

Predložiti model za iskorištavanje novih usluga ekosustava SIB vrsta na pilot području Istre (Hrvatska) kako bi se ublažili negativni učinci stranih invazivnih vrsta na okoliš

Objava i diseminacija rezultata


PRirodA kao SAVEZnik: Strane biljne invazivne vrste kao izvor farmaceutika – NATURALLY

Trajanje
29. 1. 2021. do 28. 1. 2025.

Voditeljica projekta:
dr. sc. Danijela Poljuha

Budžet projekta:
1.260.500,00 kn

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost
(IP-2020-02-6899)