Kategorije
Vijesti

Obavljeno je preliminarno HPLC kemijsko profiliranje i frakcioniranje

U laboratoriju PMF-a, naša suradnica dr.sc. Ivana Šola i poslijedoktorandica dr.sc. Ida Linić, provele su prvo preliminarno HPLC kemijsko profiliranje i frakcioniranje ekstrakata i frakcija invazivnih biljnih vrsta: bagrema, čičoke, pajasena i kanadske zlatošipke.

Rezultati su već sada obećavajući i jedva čekamo daljnje analize!

Odgovori