Sudjelovale smo u manifestaciji Znanost u prolazu

U subotu 15.10.2022. naše mlade znanstvenice Mirela Uzelac i Danijela Damijanić sudjelovale su u manifestaciji Znanost u prolazu. Manifestacija u organizaciji udruge Penkala koja ima za cilj promociju žena znanstvenica održala se na živanom Korzu u Rijeci.

Tema izlaganja bila je prezentacija aktivnosti na projektu Naturally, edukacija građana o invazivnim vrstama, citizen science kampanjama a bilo je riječ i o monitoringu i iskustvima terenskog rada.

Građani su tako mogli naučiti prepoznati invazivne biljne vrste pajasen, bagrem, čičoku i kanadsku zlatošipku. Razgovaralo se o tome čine li te vrste samo štetu ili mogu biti i korisne u obliku lijekova, ukrasa, bioherbicida.

Drago nam je što svoje znanje možemo podijeliti a pri tome se i dobro zabaviti. Jedva čekamo sljedeću priliku!

Studentska praksa u Genetičkom laboratoriju

Tijekom srpnja, studentica Molekularne biologije PMF-a u Zagrebu, Miheala Šimunić i student smjera Biologije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvoje Korovljević odradili su studentsku praksu.

Studenti su tijekom dva tjedna naučili osnove u korištenju laboratorijske opreme (rukovati analitičkom vagom, mlinom, pipetama, vortexom, digestorom), odradili nekoliko analiza na PCR-u, naučili kako funkcionira elektroforeza te očitavati rezultate.

Osim toga, u sklopu projekta NATURALLY (IP-2020-02-6899), izradili su mikroskopske preparata žlijezdi pajasena (A. altissima) koje su nakon toga bojali osnovnim bojama te promatrali na lupi i fluorescentnom mikroskopu Axioscope 5.

Kategorije
Vijesti

U Ljubljani obavljene LC-MS analize na eksktratima i frakcijama invazivnih vrsta

U laboratoriju Biotehničkog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, naša suradnica dr.sc. Maja Mikulič Petkovšek i doktorandica Mirela Uzelac izradile su nove ekstrakte i frakcije invazivnih biljnih vrsta: bagrema, čičoke, pajasena i kanadske zlatošipke.

Dobiveni ekstrakti i frakcije analizirani su LC-MS metodama kako bi saznali od kojih se točno spojeva sastoje ekstrakti od svake vrste.

Nakon analiza obavljena je integracija i analiza dobivenih podataka nakon čega nam slijedi statistička obrada. Pikova je bilo puno što znači da su naše invazivke bogate sekundardnim metabolitima!

Studentica Lucija sa Sveučilišta u Edinburghu odradila stručnu praksu

U sklopu projekta NATURALLY (IP-2020-02-6899), studentica prve godine smjera Biological Sciences sa Sveučilišta u Edinburghu, Lucija Burić, odradila je stručnu praksu.

Tijekom svibnja, Lucija je spektrofotometrijskim metodama određivala antioksidacijski kapacitet cvjetova stranih invazivnih biljnih vrsta R. pseudoacacia, A. altissima, S. canadensis i H. tuberosus.

Stručni praksu, Lucija je odradila u laboratoriju Istarskog veleučilišta, u Centru za istraživanje materijala Istarske županije – METRIS.

Kada se kreativnost spoji s znanošću – nastane Izložba

Tijekom četvrtog Hrvatskog mikroskopijskog kongresa (18.-20.05.2022.) u Poreču, održana je Izložba “Od sitnozora do modernih mikroskopa”.

Izložba je nastala pod krovom Hrvatskog mikroskopijskog društva a autorice su dr.sc. Danijela Poljuha, Mirela Uzelac, mag.oecol te dr.sc. Vida Strasser.

Koncept izložbe obuhvaćo je šest cjelina u kojima se kronološki i tematski obrađivao razvoj mikroskopije u Hrvatskoj, kroz priče
o mikroskopima i ljudima, ispričane fotografijom i pisanom riječi.

Cijelu izložbu možete pogledati na linku.

Rezultati projekta NATURALLY prezentirani na kongresu

U sklopu 4. Hrvatskog mikroskopijskog kongresa koji se održao u Poreču od 18. do 20.05.2022. prezentirana je edukacijska dimenzija projekta NATURALLY.

Naime, na kongresu je Mirela Uzelac, mag. oecol, predstavila poster pod nazivom “A new approach to teaching about invasive species using a pocket paper microscope Foldscope“.

Na posteru je predstavljena metoda edukacije mladih o invazivnim biljnim vrstama koristeći papirnati mikroskop Foldscope.

Poster je dostupan na poveznici.

Kategorije
Vijesti Vijesti Vijesti Vijesti Vijesti Vijesti Vijesti Vijesti Vijesti

Sudjelovali smo na sedmom Kongresu UNESCO Unitwin u Portorožu

Poznato je da su invazivne vrste štetne za bioraznolikost, a neke i za zdravlje ljudi, ali jeste li znali da invazivne vrste uništavaju i kulturnu baštinu?

Upravo je to bila jedna od tema na 7. Kongresu UNESCO Unitwin koji se ove godine održao 16. i 17. svibnja u Portorožu. U sklopu projekta NATURALLY, dr.sc. Barbara Sladonja održala je predavanje o riziku koji invazivne vrste predstavljaju za vrijednu kulturnu baštinu.

Kao primjer izdvojen je pajasen koji je primjećen u velikom broju na nekoliko vrijednih kulturnih objekata u Istri. Njegov utjecaj na arheološke objekte je uglavnom mehanički u vidu razaranja objekta snažnim korijenjem. Nadalje, izlučuje sekundarne metabolite zbog kojih dolazi do kemijskog trošenja podloge. Pajasen je vrlo prilagodljiva vrsta te se brzo širi i njegove se sjemenke mogu rasprostraniti i uspostaviti populaciju na velikim visinama i neobičnim mjestima.

Više o invazivnim vrstama i pajasenu pročitajte na web stranicama Centra za invazivne vrste.

Održano plenarno predavanje na 6. Globalnom kongresu o biljnoj biologiji i biotehnologiji

Voditeljica projekta, dr. sc. Danijela Poljuha održala je plenarno predavanje na temu Strane invazivne vrste kao izvor hrane i fitofarmaceutika.

Na predavanju su predstavljeni prvi preliminarni rezultati analiza antioksidacijskog kapaciteta ekstrakata četriju invazivnih biljnih vrsta te rezultati dobiveni RP-HPLC profiliranjem.

Također, predstavljene su vrste H. tuberosus i R. pseudoacacia kao vrijedni izvor sirovine koje se mogu koristiti u prehrani.

Objavljen je rad u znanstvenom časopisu Plants

Dobre vijesti stižu iz tima NATURALLY!

U međunarodnom znanstvenom časopisu Plants, objavljen je rad pod naslovom LC–DAD–MS Phenolic Characterisation of Six Invasive Plant Species in Croatia and Determination of Their Antimicrobial and Cytotoxic Activity.

Ovo istraživanje pruža prvi LC-MS fitokemijski pregled šest invazivnih stranih biljnih vrsta u Istarskoj županiji: Ailanthus altissima, Ambrosia artemisiifolia, Conyza canadensis, Dittrichia viscosa, Erigeron annuus i Xanthium strumarium.

U ovu aktivnost bile su uključene dr. sc. Danijela Poljuha, voditeljica projekta te suradnici na projektu dr. sc. Barbara Sladonja, dr.sc. Ivana Šola, dr.sc. Jacobus N Eloff, dr.sc. Maja Mikulič Petkovšek i doktorandica Mirela Uzelac, mag. oecol.

Cijeli rad pročitajte na linku.

Održan sastanak suradnika na projektu NATURALLY

U četvrtak, 27. siječnja 2022. održan je virtualni sastanak suradnika na projektu „PRirodA kao SAVEZnik: Strane biljne invazivne vrste kao izvor farmaceutika – NATURALLY“.

Sastanku su prisustvovali suradnici iz Centra za istraživanje materijala METRIS, Biotehničkog fakulteta s Univerziteta iz Ljubljane (Slovenija) te Instituta za poljoprivredu i turizam. Cilj sastanka je bio predstavljanje dosadašnjih aktivnosti projekta, prvih rezultata te dogovor oko daljnjih koraka i faza realizacije projekta. 

Voditeljica projekta, dr. sc. Danijela Poljuha iz Instituta za poljoprivredu i turizam na početku je kratko prezentirala provedene aktivnosti (zapošljavanja doktorandice i poslijedoktorandice, nabava opreme i potrošnog materijala te provedene  analize i usavršavanja). Nakon toga, uslijedila je najava projektnih aktivnosti u sljedećem projektnom razdoblju (planirane analize, usavršavanja, plan nabave kemikalija, publikacije). Predstavljeni su i prvi rezultati projekta koji su prezentirani na dva simpozija tijekom 2021. godine. Na kraju sastanka istaknuti su sljedeći ciljevi projekta te je dogovorena organizacija rada u cilju njihove realizacije.