Kategorije
Vijesti

Studentska praksa u Genetičkom laboratoriju

Tijekom srpnja, studentica Molekularne biologije PMF-a u Zagrebu, Miheala Šimunić i student smjera Biologije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvoje Korovljević odradili su studentsku praksu.

Studenti su tijekom dva tjedna naučili osnove u korištenju laboratorijske opreme (rukovati analitičkom vagom, mlinom, pipetama, vortexom, digestorom), odradili nekoliko analiza na PCR-u, naučili kako funkcionira elektroforeza te očitavati rezultate.

Osim toga, u sklopu projekta NATURALLY (IP-2020-02-6899), izradili su mikroskopske preparata žlijezdi pajasena (A. altissima) koje su nakon toga bojali osnovnim bojama te promatrali na lupi i fluorescentnom mikroskopu Axioscope 5.

Odgovori