Kategorije
Vijesti

Objavljen novi rad – Korištenje drona u monitoringu invazivnih vrsta

U sklopu terenskog rada na projektu NATURALLY izvršili smo inventarizaciju dviju vrsta koje su predmet istraživanja projekta – čičoke Helianthus tuberosus i kanadske zlatošipke Solidago
canadensis
, na obalnom području rijeke Mirne. Usporedili smo klasičnu metodu kartiranja s metodom pomoću drona te razvili protokol optimalan za uvjete našeg terena.

Znanstveni rad na ovu temu naslovljen „Development of drone-based methodology for inventory and monitoring invasive plants along river banks in Croatia“ objavljen je u znanstvenom časopisu posvećenom biološkim invazijama i njihovom upravljanju „Management of Biological Invasions“ (Q2; IF: 2,282). Rad ima, osim znanstvenog aspekta, funkciju pridonijeti praktičnom upravljanju invazivnim vrstama.

Odgovori