Kategorije
Vijesti Vijesti Vijesti Vijesti Vijesti Vijesti Vijesti Vijesti Vijesti

Održan sastanak suradnika na projektu NATURALLY

U četvrtak, 27. siječnja 2022. održan je virtualni sastanak suradnika na projektu „PRirodA kao SAVEZnik: Strane biljne invazivne vrste kao izvor farmaceutika – NATURALLY“.

Sastanku su prisustvovali suradnici iz Centra za istraživanje materijala METRIS, Biotehničkog fakulteta s Univerziteta iz Ljubljane (Slovenija) te Instituta za poljoprivredu i turizam. Cilj sastanka je bio predstavljanje dosadašnjih aktivnosti projekta, prvih rezultata te dogovor oko daljnjih koraka i faza realizacije projekta. 

Voditeljica projekta, dr. sc. Danijela Poljuha iz Instituta za poljoprivredu i turizam na početku je kratko prezentirala provedene aktivnosti (zapošljavanja doktorandice i poslijedoktorandice, nabava opreme i potrošnog materijala te provedene  analize i usavršavanja). Nakon toga, uslijedila je najava projektnih aktivnosti u sljedećem projektnom razdoblju (planirane analize, usavršavanja, plan nabave kemikalija, publikacije). Predstavljeni su i prvi rezultati projekta koji su prezentirani na dva simpozija tijekom 2021. godine. Na kraju sastanka istaknuti su sljedeći ciljevi projekta te je dogovorena organizacija rada u cilju njihove realizacije. 

Sretni i veseli blagdani!

Sretan Božić i sve najbolje u novoj 2022. godini žele vam Danijela, Mirela, Danijela, Ida i Barbara!

Obavljena je preliminarna procjena ekološkog rizika

Proveli smo Preliminarnu procjenu ekološkog rizika stranih invazivnih biljnih vrsta za A. altissima, R.pseudoacacia, H. tuberosus i S. canadensis. Procjena je provedena prema  metodi EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization/Europska i mediteranska organizacija za zaštitu biljaka) opisanoj u OEPP PM5/6 2012. U ovu aktivnost bile su uključene dr. sc. Danijela Poljuha, voditeljica projekta, dr. sc. Barbara Sladonja, suradnica na projektu, dr. sc. Ida Linić, poslijedoktorandica i doktorandica mag. oecol. Mirela Uzelac. Procjenom je utvrđeno da naše vrste što ukazuje na potrebu za detaljnom analizom tj. Procjenom rizika invazivnosti za te vrste.

Obavljeno je preliminarno HPLC kemijsko profiliranje i frakcioniranje

U laboratoriju PMF-a, naša suradnica dr.sc. Ivana Šola i poslijedoktorandica dr.sc. Ida Linić, provele su prvo preliminarno HPLC kemijsko profiliranje i frakcioniranje ekstrakata i frakcija invazivnih biljnih vrsta: bagrema, čičoke, pajasena i kanadske zlatošipke.

Rezultati su već sada obećavajući i jedva čekamo daljnje analize!

Prikupljanje kanadske zlatošipke

Solidago canadensis L. (kanadska zlatošipka) jedna je od vrsta koje istražujemo u projektu.
Sada je u optimalnoj fazi za uzorkovanje pa smo nastavili s terenskim radom. Već smo uhodana ekipa i uz pomoć našeg botaničara Slavka Brane, sve ide brzo i lako. Mi smo dobri
učenici, no mislimo da je tajna u tome što Slavko poznaje svaku biljku u Istri ponaosob 😉

Ispričali smo istraživačku priču

Priča započinje u 18. st. kada je pajasen (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) uvezen u Europu kao ukrasno stablo. Par stoljeća kasnije, zapitali smo se: Kako kontrolirati širenje pajasena, jedne od najinvazivnijih biljnih vrsta današnjice? Invazivne vrste postaju predmet našega interesa i misao vodilja naših istraživanja polako se oblikuje: „Kada već ne možemo kontrolirati invazivne vrste, pokušajmo ih upotrijebiti u korisne svrhe!” I baš ovdje započinje naša „projektna” NATURALLY priča.

Pozivamo sve da cijelu priču pročitate na web stranici Hrvatske zaklade za znanost na linku!

Uzorkovanje pajasena

Na redu je uzorkovanje druge od ukupno četiri invazivne biljne vrste koje su predmet istraživanja projekta. Naš savjetnik, botaničar Istarskog botaničkog društva rekao je sljedeće: „Pajasen (Ailanthus altissima) je baš u pravoj fazi životnoga ciklusa za naše potrebe!“ Zaključili smo stoga – nema vremena za gubljenje! Unatoč vrućem ljetnjem danu obišli smo više lokacija u centralnoj, istočnoj i sjevernoj Istri, a slijedi nam i obilazak južne i zapadne Istre. Jer, vjerovali ili ne, najučinkovitiji smo na radnoj temperaturi iznad 30 °C ☺

Instalacija rotavapora

Instalirali smo i drugi dio opreme predviđene projektom. Rotavapor je pušten u rad, izvršena je kontrola kvalitete i obuka korisnika. Posebno nas veseli što više koristiti novu opremu. Zato je ranije instalirani mlin već u punom pogonu!

Započelo je prikupljanje uzoraka na terenu

Uzorkovanje je polazište svih analiza koje slijede. Uzorke treba dobro odabrati, prikupiti i pripremiti. S tim smo ciljem razradili protokole i krenuli na terene. Prikupljamo uzorke lista i cvata bagrema s nekoliko lokacija u Istri, sušimo ih na zraku, zaklonjene od svjetla te pripremamo i skladištimo do planiranih analiza.

Kategorije
Vijesti

Instalacija opreme

Danas je u laboratoriju instaliran prvi dio opreme čija je nabava predviđena budžetom projekta. Instaliran je i testiran mlin za pripremu uzoraka biljnog materijala.  Bliži se vrijeme uzorkovanja te će i mlin uskoro biti u intenzivnoj uporabi!