Kategorije
Vijesti

Projekt i prvi rezultati prezentirani na Mini simpoziju Hrvatskog društva za biljnu biologiju

Ovih je dana naš mali tim intenzivno radio na dovršetku analiza, obradi podataka i pripremi prvih prezentacija projektnih rezultata.

Na Mini simpoziju Hrvatskog  društva za biljnu biologiju dr. sc. Danijela Poljuha prezentirala je projekt NATURALLY u sekciji namijenjenoj prezentaciji aktualnih projekata, a prve rezultate kemijske karakterizacije ekstrakata biljnih invazivnih vrsta predstavile su poslijedoktorandica dr. sc. Ida Linić i doktorandica Mirela Uzelac, mag. oecol. s dva posterska izlaganja. 

Posteri su dostupni na poveznici.

Odgovori