Kategorije
Vijesti

Održano plenarno predavanje na 6. Globalnom kongresu o biljnoj biologiji i biotehnologiji

Voditeljica projekta, dr. sc. Danijela Poljuha održala je plenarno predavanje na temu Strane invazivne vrste kao izvor hrane i fitofarmaceutika.

Na predavanju su predstavljeni prvi preliminarni rezultati analiza antioksidacijskog kapaciteta ekstrakata četriju invazivnih biljnih vrsta te rezultati dobiveni RP-HPLC profiliranjem.

Također, predstavljene su vrste H. tuberosus i R. pseudoacacia kao vrijedni izvor sirovine koje se mogu koristiti u prehrani.

Odgovori