Kategorije
Vijesti Vijesti Vijesti

Održan uvodni sastanak suradnika

U utorak, 23. veljače 2021. održan je virtualni uvodni sastanak suradnika na projektu „PRirodA kao SAVEZnik: Strane biljne invazivne vrste kao izvor farmaceutika – NATURALLY“.

Sastanku su prisustvovali suradnici s Farmaceutsko-biokemijskog i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Veleučilišta u Rijeci, Centra za istraživanje materijala METRIS, Sveučilišta u Pretoriji (JAR) te Instituta za poljoprivredu i turizam.  

Cilj sastanka je bio međusobno upoznavanje i povezivanje suradnika, predstavljanje projekta te dogovor oko daljnjih koraka i faza realizacije projekta. 

Voditeljica projekta, dr. sc. Danijela Poljuha iz Instituta za poljoprivredu i turizam na početku je kratko prezentirala strukturu projektnog tima u koji je uključeno 9 institucija iz tri države – Hrvatske, Slovenije i Južnoafričke Republike. Nakon toga, svi su se suradnici kratko predstavili te je uslijedila prezentacija projekta. Tijekom sastanka istaknuti su osnovni ciljevi i važni elementi projekta te je dogovoren način komunikacije i organizacije rada.  Sljedeći sastanak suradnika planiran je za rujan 2021. godine.

Sljedeći sastanak suradnika planiran je za rujan 2021. godine.

Zapošljavamo poslijedoktoranda

Raspisali smo natječaj za zapošljavanje poslijedoktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto, za rad na projektu NATURALLY (IP-2020-02-6899). Natječaj je objavljen 17. veljače 2021. godine u Narodnim Novinama 16/21, u Glasu Istre, na službenoj internetskoj stranici Instituta (www.iptpo.hr), na oglasnoj ploči Instituta te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Euraxess Jobs Portal Team.

http://www.iptpo.hr/index.php/dokumenti/natjecaj-za-radna-mjesta

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8312116.htmlhttps://euraxess.ec.europa.eu/jobs/606287

Projekt Naturally službeno je započeo!

Projekt NATURALLY započeo je danas, 29. siječnja 2021., a završit će za četiri godine, u  siječnju 2025. Veselimo se početku i novim izazovima! Kroz istraživanja planirana u projektu, planiramo odgovoriti na nekoliko važnih pitanja:

  • Možemo li korištenjem invazivnih biljnih vrsta u korisne svrhe postići ravnotežu njihovih pozitivnih i negativnih učinaka na ekosustav?
  • Mogu li se invazivne vrste koristiti kao izvor vrijednih bioaktivnih fitokemikalija?
  • Koji su najbolji modeli za iskorištavanje novih (medicinskih) usluga ekosustava invazivnih vrsta na pilot području Istre kako bi se ublažili njihovi negativni učinci na okoliš?

Sigurni smo da ćemo u naredne četiri godine postaviti i brojna druga pitanja, a nadamo se i naći odgovore na njih.

Vjerujemo u naš tim, njegov istraživački duh i entuzijazam! Još jednom hvala Hrvatskoj zakladi za znanost što je prepoznala naše potencijale!