Kategorije
Vijesti

Studentica Lucija sa Sveučilišta u Edinburghu odradila stručnu praksu

U sklopu projekta NATURALLY (IP-2020-02-6899), studentica prve godine smjera Biological Sciences sa Sveučilišta u Edinburghu, Lucija Burić, odradila je stručnu praksu.

Tijekom svibnja, Lucija je spektrofotometrijskim metodama određivala antioksidacijski kapacitet cvjetova stranih invazivnih biljnih vrsta R. pseudoacacia, A. altissima, S. canadensis i H. tuberosus.

Stručni praksu, Lucija je odradila u laboratoriju Istarskog veleučilišta, u Centru za istraživanje materijala Istarske županije – METRIS.

Odgovori